Převoz stavební techniky do 6 tun

Doprava sypkých materiálů – písek, beton, suť a pod.
Doprava paletového zboží do 6 tun.


Naložení + odvoz suti na skládku.

Přistavení kontejneru na suť.
Přistavení nákladního vozu pod bagr, včetně odvozu zeminy na skládku.

Zemní práce minibagrem.
Zemní práce nakladačem, vč. bouracího kladiva.